ทต.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง …

ปฏิบัติการช่วยเหลือเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชน – ทต.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง …

ปฏิบัติการช่วยเหลือเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชน

             เมื่อวันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 เมื่อเวลา 14.30 น. ทีมเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ ลงพื้นที่ปฏิบัติการช่วยเหลือเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชน ตำบลสี่ร้อย อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง