ทต.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง …

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 – ทต.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง …

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566