ทต.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง …

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ฉบับที่2) – ทต.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง …

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ฉบับที่2)