ทต.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง …

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2566 (เพิ่มเติมฉบับที่ 3) – ทต.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง …

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2566 (เพิ่มเติมฉบับที่ 3)