ทต.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง …

ประชาสัมพันธ์การจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน – ทต.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง …

ประชาสัมพันธ์การจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน

📢 แจ้งประชาสัมพันธ์ 📣

ด้วยกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น ได้จัดทำโครงการ #ถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย 🚮

👉 เทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ จึงขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ร่วมดำเนินการจัดทำ #ถังขยะเปียกในครัวเรือน ทุกครัวเรือน โดยมีขั้นตอน การทำดังนี้ 🪣