ทต.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง …

ประชาสัมพันธ์เรื่องสถานการณ์น้ำท่วม – ทต.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง …

ประชาสัมพันธ์เรื่องสถานการณ์น้ำท่วม

เทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ ขอแจ้งให้ประชาชน

ไม่ต้องวิตกกังวลเรื่องน้ำเอ่อตามท่อ โดยเฉพาะบริเวณตลาด

เนื่องจากทางเทศบาลกำลังควบคุมระดับน้ำในท่อต่างๆ

เพื่อสร้างแรงดันกับน้ำภายนอก จะทำให้มีน้ำเอ่อล้น

บริเวณปากท่อ และบริเวณชายแม่น้ำ

จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกันค่ะ

หากมีข้อสงสัยสามารถโทรสอบถามได้ที่ 035-631405