ทต.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง …

ประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือไม่ทิ้งขยะลงในท่อระบายน้ำและแม่น้ำลำคลอง – ทต.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง …

ประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือไม่ทิ้งขยะลงในท่อระบายน้ำและแม่น้ำลำคลอง