ทต.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง …

ประชาสัมพันธ์ ท่านใดที่ต้องการน้ำหมัก – ทต.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง …

ประชาสัมพันธ์ ท่านใดที่ต้องการน้ำหมัก

              ข่าวประชาสัมพันธ์……ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลฯ ท่านใดที่ต้องการน้ำหมัก เพื่อนำไปใส่แหล่งน้ำขัง น้ำเน่าเสีย ให้นำภาชนะมารับได้ที่ บริเวณอาคารงานป้องกันฯ เทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ ในวันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 11.00 น. โทร.035-631405 ต่อ 109 หรือ 081-5661523 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม