ทต.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง …

ประชุมประชาคม – ทต.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง …

ประชุมประชาคม

             เมื่อกำหนดการประชุมประชาคม การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2565 ในเขตเทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ ติดต่่อสอบถาม โทร 035-631405 สำนักงานเทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ