ทต.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง …

ประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 2 – ทต.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง …

ประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 2

                         เมื่อวันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2565 นายวิชัย ลิมป์วัฒนะชัย นายกเทศมนตรีตำบลวิเศษไชยชาญ มอบหมายให้นายศุภโชค ติยานนท์ รองนายกเทศมนตรีพร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล ผอ.กองการศีกษา และประธานคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดราชสกุณา จัดประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 2 พร้อมมอบข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มให้แก่ผู้ปกครอง ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดราชสกุณา