ทต.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง …

ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2565 – ทต.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง …

ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2565

                 เมื่อวันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2565 นายชูชาติ หล่อสุวรรณ ประธานสภาเทศบาล กล่าวเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ สมัยวิสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ