ทต.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง …

ประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ 7 / 2565 – ทต.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง …

ประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ 7 / 2565

             เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565 นายวิชัย ลิมป์วัฒนะชัย นายกเทศมนตรีตำบลวิเศษไชยชาญ พร้อมด้วยผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับ นายเตือนใจ ทรงไตร นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง ประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดอ่างทองและนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล ในจังหวัดอ่างทอง เข้าร่วมการประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ 7 / 2565

ณ ห้องประชุมพระอาจารย์ธรรมโซติ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ