ทต.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง …

ประชุมเพื่อรับฟังนโยบาย และติดตามการดำเนินงานในปี 2565 – ทต.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง …

ประชุมเพื่อรับฟังนโยบาย และติดตามการดำเนินงานในปี 2565

             เมื่อวันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2565 นายวิชัย ลิมป์วัฒนะชัย นายกเทศมนตรีตำบลวิเศษไชยชาญ พร้อมด้วย รองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังนโยบาย และติดตามการดำเนินงานในปี 2565