ทต.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง …

ประชุมเสนอแนวคิดในการกำหนดรูปแบบทางเลือกการพัฒนาโครงการเบื้องต้น – ทต.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง …

ประชุมเสนอแนวคิดในการกำหนดรูปแบบทางเลือกการพัฒนาโครงการเบื้องต้น

             เมื่อประชาสัมพันธ์…#ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมการประชุมเสนอแนวคิดในการกำหนดรูปแบบทางเลือกการพัฒนาโครงการเบื้องต้น #โครงการจ้างวิศวกรปรึกษาสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร #บนทางหลวงหมายเลข 3454 สายอำเภอวิเศษชัยชาญ – บ้านหน้าโคก กลุ่มที่ 1 ในวันพุธที่ 28 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพระอาจาร์ธรรมโชติ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ