ทต.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง …

ประชุม อสม. เพื่อชี้แจงการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน – ทต.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง …

ประชุม อสม. เพื่อชี้แจงการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน

                เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2565 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประชุม อสม. เพื่อชี้แจงการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามนโยบายการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของกระทรวงมหาดไทย ณ โรงพยาบาลวิเศษชัยชาญ