ทต.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง …

ประเพณีแห่หลวงพ่อนุ่ม และหลวงพ่อชม วัดนางในธัมมิการาม – ทต.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง …

ประเพณีแห่หลวงพ่อนุ่ม และหลวงพ่อชม วัดนางในธัมมิการาม

             เมื่อวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566 นายวิชัย ลิมป์วัฒนะชัย นายกเทศมนตรีตำบลวิเศษไชยชาญ พร้อมด้วยผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาลและพนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมประเพณีแห่หลวงพ่อนุ่ม และหลวงพ่อชม วัดนางในธัมมิการาม โดยแห่รอบตลาดศาลเจ้าโรงทอง เพื่อให้ประชาชนได้กราบไหว้ ปิดทอง