ทต.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง …

พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์และสามเณรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2566 – ทต.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง …

พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์และสามเณรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2566

              เมื่อวันอาทิตย์ที่ 1 มกราคม 2566 นายวิชัย ลิมป์วัฒนะชัย นายกเทศมนตรีตำบลวิเศษไชยชาญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเจ้าหน้าที่ หน่วยงานราชการและประชาชน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์และสามเณรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2566 โดยมีนายสหชัย แจ่มประสิทธิ์สกุล นายอำเภอวิเศษชัยชาญ ประธานในพิธี จัดขึ้น ณ สนามหน้าหอบูรพาจารย์ วัดนางในธัมมิการาม