ทต.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง …

พิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในวันเทศบาล ประจำปี 2566 – ทต.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง …

พิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในวันเทศบาล ประจำปี 2566

             เมื่อวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566 นายวิชัย ลิมป์วัฒนะชัย นายกเทศมนตรีตำบลวิเศษไชยชาญ พร้อมด้วยผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลฯ ร่วมพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในวันเทศบาล ประจำปี 2566 โดยมีนายสาธิต จาดเรียบร้อย ปลัดเทศบาล เป็นผู้อ่านสารวันเทศบาล

เนื่องใน “วันเทศบาล” ซึ่งตรงกับวันที่ 24 เมษายน ของทุกปี เพื่อตระหนักถึงบทบาท และความสำคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบเทศบาล โดยสำนักงานเทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ซึ่งมีฐานะเป็นตัวแทนของรัฐบาล และกระทรวงมหาดไทย ในการให้บริการสาธารณะ เพื่อแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการแก่ประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างดีที่สุด