ทต.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง …

พิธีเปิด-ปิดการแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์ ครั้งที่ 8 “เมืองอ่างทองเกมส์” 2023 – ทต.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง …

พิธีเปิด-ปิดการแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์ ครั้งที่ 8 “เมืองอ่างทองเกมส์” 2023

             เมื่อวันพุธที่ 5 เมษายน 2566 นายศุภโชค ติยานนท์ รองนายกเทศมนตรีตำบลวิเศษไชยชาญพร้อมด้วย ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาลและพนักงานเจ้าหน้าทีเข้าร่วมพิธีเปิด-ปิดการแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์ ครั้งที่ 8 “เมืองอ่างทองเกมส์” 2023 โดยได้รับรางวัลดังนี้ รางวัลชนะเลิศ กีฬาวอลเล่ย์บอลชาย รางวัลรองชนะเลิศอันอับที่ 1 กีฬาวอลเล่ย์บอลหญิง รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 กีฬาเปตองชาย รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 กีฬาเปตองหญิง ณ สวนน้ำเฉลิมพระเกียรติเทศบาลเมืองอ่างทอง