ทต.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง …

มาตรการสร้างขวัญและกำลังใจ การลงโทษของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง – ทต.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง …

มาตรการสร้างขวัญและกำลังใจ การลงโทษของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง