ทต.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง …

รับสมัครนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 – ทต.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง …

รับสมัครนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

             เมื่อวันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ เพื่อศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2566