ทต.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง …

ร่วมขบวน “พระอาจารย์ธรรมโชติ” ในงานรำลึกวีรชนนายดอก นายทองแก้ว ประจำปี 2566 – ทต.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง …

ร่วมขบวน “พระอาจารย์ธรรมโชติ” ในงานรำลึกวีรชนนายดอก นายทองแก้ว ประจำปี 2566

             วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2566 นายวิชัย ลิมป์วัฒนะชัย นายกเทศมนตรีตำบลวิเศษไชยชาญ พร้อมด้วยผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล พนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชนและประชาชนในเขตเทศบาลร่วมขบวน “พระอาจารย์ธรรมโชติ” ในงานรำลึกวีรชนนายดอก นายทองแก้ว ประจำปี 2566 ณ อนุสาวรีย์นายดอก นายทอวแก้ว