ทต.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง …

ร่วมงานวันครบรอบก่อตั้งสถานธนานุบาล (63 ปี) – ทต.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง …

ร่วมงานวันครบรอบก่อตั้งสถานธนานุบาล (63 ปี)

             วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2566 นายวิชัย ลิมป์วัฒนะชัย นายกเทศมนตรีตำบลวิเศษไชยชาญ พร้อมด้วยนายสาธิต จาดเรียบร้อย ปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่สถานธนานุบาล ร่วมงานวันครบรอบก่อตั้งสถานธนานุบาล (63 ปี) พร้อมมอบของที่ระลึกให้กับผู้ที่มาใช้บริการในวันนี้ ณ สถานธนานุบาลเทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ