ทต.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง …

ร่วมพิธีวางพวงมาลา (วันปิยมหาราช) – ทต.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง …

ร่วมพิธีวางพวงมาลา (วันปิยมหาราช)

               เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2565 นายวิชัย ลิมป์วัฒนะชัย นายกเทศมนตรีตำบลวิเศษไชยชาญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ได้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ที่ว่าการอำเภอวิเศษชัยชาญ และโรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์)