ทต.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง …

ร่วมส่งข้าราชการโอนย้าย – ทต.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง …

ร่วมส่งข้าราชการโอนย้าย

              เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2565 นายวิชัย ลิมป์วัฒนะชัย นายกเทศมนตรีตำบลวิเศษไชยชาญ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงานเทศบาล ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ได้ร่วมเดินทางส่ง นายพีระกานต์ ม่วงมา นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ โอนย้ายไปรับราชการที่เทศบาลตำบลทับกฤช อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์