ทต.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง …

ร้อนปรอทแตกระวังฮีทสโตรก – ทต.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง …

ร้อนปรอทแตกระวังฮีทสโตรก