ทต.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง …

ลงพื้นที่ช่วยกันกรอกทรายใส่กระสอบ – ทต.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง …

ลงพื้นที่ช่วยกันกรอกทรายใส่กระสอบ

              เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม 2565 นายวิชัย ลิมป์วัฒนะชัย นายกเทศมนตรีตำบลวิเศษไชยชาญ นำทีมผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ป้องกันฯ กองช่าง และบุคลากรในสังกัด ลงพื้นที่ช่วยกันกรอกทรายใส่กระสอบ เพื่อนำไปอุดท่อระบายน้ำ และปิดช่องทางระบายน้ำ โดยมีทหารจาก ป.๑พัน.๓๑.รอ ลงพื้นที่ช่วยในครั้งนี้