ทต.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง …

ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย – ทต.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง …

ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

                เมื่อวันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2565 นายวิชัย ลิมป์วัฒนะชัย นายกเทศมนตรีตำบลวิเศษไชยชาญ นำทีมผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ป้องกันฯ กองช่าง และบุคลากรในสังกัด ลงพื้นที่ช่วยเหลือในการกรอกกระสอบทรายทำแนวกั้นน้ำ และสนับสนุนเรือทองแบนช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยมีทหารจาก ป.๑พัน.๓๑.รอ ลงพื้นที่ช่วยในครั้งนี้