ทต.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง …

ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม – ทต.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง …

ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม

              เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2565 นายวิชัย ลิมป์วัฒนะชัย นายกเทศมนตรีตำบลวิเศษไชยชาญ นำทีมผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ป้องกันฯ กองช่าง และบุคลากรในสังกัด ลงพื้นที่ช่วยกันกรอกทรายใส่กระสอบ เพื่อนำไปเสริมพนังกั้นน้ำที่รั่วบริเวณซอยตาเตี้ยม และแจกเรือให้ประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วม โดยมีทหารจาก ป.๑พัน.๓๑.รอ ลงพื้นที่ช่วยในครั้งนี้