ทต.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง …

ลงพื้นที่ตรวจเครื่องสูบน้ำ และกรอกกระสอบทราย – ทต.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง …

ลงพื้นที่ตรวจเครื่องสูบน้ำ และกรอกกระสอบทราย

              เมื่อวันอังคารที่ 4 ตุลาคม 2565 นายวิชัย ลิมป์วัฒนะชัย นายกเทศมนตรีตำบลวิเศษไชยชาญ นำทีมผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล  ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ป้องกันฯ กองช่าง และบุคลากรในสังกัด ลงพื้นที่ตรวจเครื่องสูบน้ำ และกรอกกระสอบทราย เพื่อตั้งแนวป้องกันน้ำท่วมตามจุดที่เฝ้าระวัง โดยมีเจ้าหน้าที่ทหารจาก ป.๑พัน.๓๑.รอ ลงพื้นที่ช่วยในครั้งนี้