ทต.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง …

ลงพื้นที่ตีเส้น – ทต.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง …

ลงพื้นที่ตีเส้น

             วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฏาคม 2566 นายวิชัย ลิมป์วัฒนะชัย นายกเทศมนตรีตำบลวิเศษไชยชาญ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานป้องกันฯและพนักงานเทศกิจ ลงพื้นที่ตีเส้นจุดผ่อนผันจำหน่ายสินค้าให้กับผู้ค้าขาย ตามข้อตกลงการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนในการจำหน่ายสินค้าทางสาธารณะ ตลาดศาลเจ้าโรงทอง