ทต.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง …

ลงพื้นที่ใส่น้ำหมักตามแหล่งน้ำขัง หลังจากสถานการณ์น้ำท่วม – ทต.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง …

ลงพื้นที่ใส่น้ำหมักตามแหล่งน้ำขัง หลังจากสถานการณ์น้ำท่วม

               เมื่อวันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2565 นายศุภโชค  ติยานนท์ รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ใส่น้ำหมักตามแหล่งน้ำขัง เพื่อลดกลิ่นเหม็นของน้ำเน่าเสียจากสถานการณ์น้ำท่วม ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ