ทต.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง …

ล้างทำความสะอาดถนน ชุมชนคลองน้ำเชี่ยว – ทต.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง …

ล้างทำความสะอาดถนน ชุมชนคลองน้ำเชี่ยว

              เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2565 เทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ ออกล้างทำความสะอาดถนน ชุมชนคลองน้ำเชี่ยว ส่วนชุมชนอื่นๆ จะดำเนินการในลำดับต่อไป เมื่อระดับน้ำลดลงอยู่ในภาวะปกติ