ทต.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง …

ล้างทำความสะอาด และวางเหยื่อกำจัดหนู – ทต.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง …

ล้างทำความสะอาด และวางเหยื่อกำจัดหนู

             เมื่อวันพุธที่ 8 มีนาคม 2566 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ เทศกิจและงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินการล้างทำความสะอาด และวางเหยื่อกำจัดหนู ในตลาดศาลเจ้าโรงทอง