ทต.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง …

ล้างและทำความสะอาดพื้นที่ต่างๆ ในเขตเทศบาลฯ – ทต.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง …

ล้างและทำความสะอาดพื้นที่ต่างๆ ในเขตเทศบาลฯ

              เมื่อวันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2565 นายวิชัย ลิมป์วัฒนะชัย นายเทศมนตรีตำบลวิเศษไชยชาญ มอบให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธาณรภัย ออกล้างและทำความสะอาดพื้นที่ต่างๆ ในเขตเทศบาลฯ หลังจากสถานการณ์น้ำท่วมเริ่มลดลง