ทต.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง …

วันครบรอบ 63 ปี ก่อตั้งสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนถิ่น – ทต.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง …

วันครบรอบ 63 ปี ก่อตั้งสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนถิ่น

🎉🎉แจกฟรี !! 🥚🥚ไข่ไก่ สำหรับผู้มาใช้บริการ👉👉
สถานธนานุบาลเทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ
เนื่องในวันครบรอบ 63 ปี ก่อตั้งสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนถิ่น 🎉🎉🎉ในวันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2566
ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป
ณ สถานธนานุบาลเทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ