ทต.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง …

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดราชสกุณา เปิดรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 – ทต.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง …

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดราชสกุณา เปิดรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดราชสกุณา เปิดรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566

เด็กที่สมัคร ต้องมีอายุครบ 2 ปี – 3 ปี 11 เดือน 29 วัน

(เกิด 17 พ.ค.2562- 16 พ.ค 2564)

เอกสารการสมัครเรียน

– ทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง)

– สูติบัตร (ฉบับจริง)

– รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 โหล

– สมุดบันทึกสุขภาพเด็ก (วัคซีน)

รับสมัครตั้งแต่ วันนี้ – 12 พฤษภาคม 2566

ติดต่อสอบถาม ครูต้อง 084-337-9891 ครูอุ้ม 084-337-1828