ทต.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง …

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ เปิดรับสมัครเด็กนักเรียนประจำปีการศึกษา 2566 – ทต.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง …

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ เปิดรับสมัครเด็กนักเรียนประจำปีการศึกษา 2566

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ เปิดรับสมัครเด็กนักเรียนประจำปีการศึกษา 2566

คุณสมบัติของผู้สมัคร

-เด็กที่สมัครต้องมีภูมิลำเนาอยู่ใน

เขตเทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ

-เด็กที่สมัครต้องมีอายุครบ 2 ปี- 3 ปี11 เดือน 29 วัน

(เกิด 17 พ.ค.2562 – 16 w.ค.2564)

หลักฐานและเอกสารที่ต้องนำมาในวันสมัคร

– ทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง)

-สูติบัตร (ฉบับจริง)

– รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 โหล

สมุดบันทึกสุขภาพเด็ก (วัคซีน)

รับสมัครตั้งแต่ วันนี้ – 12 พฤษภาคม 2566

ติดต่อสอบถาม คุณครูตุ๊ก 089-800-5775 คุณครูพร 065-245-6493