ทต.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง …

สรุปผลการประชุมประชาคม – ทต.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง …

สรุปผลการประชุมประชาคม

เพื่อชี้แจงแนวทางการให้ความช่วยเหลือประชาชนในกรณีเกิดสาธารณภัย(น้ําท่วม)