ทต.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง …

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล – ทต.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง …

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล