ทต.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง …

อบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหารสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน BFSI ประจำปีงบประมาณ 2566 – ทต.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง …

อบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหารสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน BFSI ประจำปีงบประมาณ 2566