ทต.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง …

ออกดันท่อที่อุดตัน บริเวณหมู่ 7 ตำบลศาลเจ้าโรงทอง – ทต.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง …

ออกดันท่อที่อุดตัน บริเวณหมู่ 7 ตำบลศาลเจ้าโรงทอง

             วันอังคารที่ 28 มีนาคม 2566 เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยออกดันท่อที่อุดตัน บริเวณหมู่ 7 ตำบลศาลเจ้าโรงทอง