ทต.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง …

ออกดับไฟไหม้กอไผ่บริเวณข้างบ้านพักอาจารย์วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ – ทต.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง …

ออกดับไฟไหม้กอไผ่บริเวณข้างบ้านพักอาจารย์วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ

             เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2566 เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกดับไฟไหม้กอไผ่บริเวณข้างบ้านพักอาจารย์วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ