ทต.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง …

ออกตรวจพื้นที่จุดผ่อนผันจำหน่ายสินค้า – ทต.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง …

ออกตรวจพื้นที่จุดผ่อนผันจำหน่ายสินค้า

             เมื่อวันศุกรที่ 14 กรกฏาคม 2566 นายวิชัย ลิมป์วัฒนะชัย นายกเทศมนตรีตำบลวิเศษไชยชาญ มอบหมายให้ จ.อ.วุฒิไกร แพงผม หัวหน้าฝ่ายอำนวยการพร้อมด้วยพนักงานเทศกิจ ออกตรวจพื้นที่จุดผ่อนผันจำหน่ายสินค้าในที่ทางสาธารณะตลาดศาลเจ้าโรงทอง