ทต.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง …

ออกตรวจพื้นที่ตลาดศาลเจ้าโรงทอง – ทต.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง …

ออกตรวจพื้นที่ตลาดศาลเจ้าโรงทอง

             เมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 18.20 น. เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกตรวจพื้นที่ตลาดศาลเจ้าโรงทอง