ทต.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง …

ออกตรวจพื้นที่ตลาดศาลเจ้าโรงทอง – ทต.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง …

ออกตรวจพื้นที่ตลาดศาลเจ้าโรงทอง

             เมื่อวันพฤหัสบดี 27 เมษายน 2565 เวลา 18.00 น. เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกตรวจพื้นที่ตลาดศาลเจ้าโรงทอง