ทต.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง …

ออกตรวจพื้นที่ตลาดศาลเจ้าโรงทอง – ทต.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง …

ออกตรวจพื้นที่ตลาดศาลเจ้าโรงทอง

             เมื่อวันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 18.30 น. เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกตรวจพื้นที่ตลาดศาลเจ้าโรงทอง