ทต.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง …

ออกตรวจพื้นที่บริเวณตลาดศาลเจ้าโรงทอง – ทต.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง …

ออกตรวจพื้นที่บริเวณตลาดศาลเจ้าโรงทอง

             วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2566 เวลา 18.20 น. เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกตรวจพื้นที่บริเวณตลาดศาลเจ้าโรงทอง