ทต.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง …

ออกตรวจสอบถังเคมีดับเพลิง – ทต.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง …

ออกตรวจสอบถังเคมีดับเพลิง

             วันพุธที่ 7 มิถุนายน 2566 เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยออกตรวจสอบถังเคมีดับเพลิงภายในเขตพื้นเทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันเหตุอัคคีภัย