ทต.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง …

ออกตรวจเนื้อหมู เนื้อวัว และเก็บชิ้นเนื้อไปตรวจหาสารเร่งเนื้อแดง – ทต.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง …

ออกตรวจเนื้อหมู เนื้อวัว และเก็บชิ้นเนื้อไปตรวจหาสารเร่งเนื้อแดง

             วันที่ 7 มีนาคม 2566 กองสาธารณสุขฯ และเจ้าหน้าที่เทศกิจ ร่วมกับ ปศุสัตว์อำเภอวิเศษชัยชาญ และเจ้าหน้าที่ รพ.วิเศษชัยชาญ ออกตรวจเนื้อหมู เนื้อวัว และเก็บชิ้นเนื้อไปตรวจหาสารเร่งเนื้อแดง พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการจัดวางสินค้าที่ถูกสุขลักษณะ ณ ตลาดนัดวัดนางใน